Læreruddannelse med puls - University College Sjælland

Læreruddannelse med puls

23.02.2012
Læreruddannelse med puls
Læreruddannelsen i Roskilde starter et nyt internationalt inspireret initiativ med fokus på natur/teknik og undervisningskompetencer. Initiativet er inspireret af erfaringer fra Australien og Japan og tilbyder de studerende med linjefag i natur/teknik konkrete værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere deres undervisning.

Initiativet Læreruddannelse med PULS bygger på den nyeste internationale forskning og fokuserer på de studerendes kompetencer til i højere grad at inkludere både drenge og piger i naturfagsundervisningen. Desuden møder de studerende konkrete redskaber til at reflektere over deres undervisning samt styrke deres undervisningskompetencer.

Hvordan virker min undervisning?

Som noget nyt og nordisk inspireret inddrager Læreruddannelse med PULS videoanalyse af de studerendes undervisning.

“Mange studerende tror, at de ved, hvordan deres undervisning virker. De spejler en god lærer, som de engang har haft og reflekterer ikke over, om den undervisningsform virker for dem og de elever, de har. Når vi optager deres undervisning på video, får de studerende mulighed for at se sig selv og analysere, hvordan deres undervisning virker på eleverne. For mange er det en stor aha-oplevelse. De studerendes refleksion over deres egen undervisning er vigtig i forhold til at styrke deres undervisningskompetencer og undgå det berygtede praksischok, når de er færdiguddannede”, fortæller Käte Akselsen fra læreruddannelsen Campus Roskilde, University College Sjælland.

Inspiration fra Australien og Japan
Læreruddannelse med PULS bruger udover videoanalyser metoder til at planlægge undervisningen, som er udviklet i Australien, og lektionsstudier inspireret af japansk forskning. Det overordnede mål er at udfordre og udvikle de studerendes undervisningskompetencer gennem hele studiet.

“Vores mål er at styrke de studerendes undervisningsfaglighed. Det forudsætter både en skarp fagfaglig viden og en reflekteret og kvalificeret undervisningstilrettelæggelse. Resultatet bliver forhåbentlig uddannede lærere, der ikke kun er faglige ”fyrtårne”, men eksperter i undervisning i deres fag”, forklarer Jørgen Haagen Petersen fra læreruddannelsen Campus Roskilde, University College Sjælland.

Undervisning udendørs  
En del af undervisningen foregår udendørs, og udeskolepædagogik indgår som et væsentligt element i uddannelsen.

“Naturen er en stor ressource især i naturfagsundervisningen, og undersøgelser viser, at undervisning udendørs giver de elever, der ellers har svært ved at deltage i undervisningen, mulighed for at bruge nogle andre sider af sig selv og udvikle nye kompetencer, fortæller Jørgen Haagen Petersen.

En vigtig del af initiativet er de skoler, hvor de studerende er i praktik. Skolerne er særligt udvalgte og natur/tekniklærerne er grundigt ind i de metoder, som de studerende skal anvende i praksis.

Nyt campus - nye muligheder
Læreruddannelsen i Roskilde flytter til sommer sammen med fire andre professionsbacheloruddannelser i et helt nyt campus i Trekroner.

"Det giver muligheder for et spændende studiemiljø. Det nye campus rummer blandt meget andet en science zone, som bliver indrettet med det nyeste og mest avancerede laboratorieudstyr. Vi har desuden en ekskursionstrailer, som er indrettet med udstyr til naturundersøgelser, friluftsliv og udeundervisning", forklarer uddannelsesleder Louise Elmgaard Thiem fra læreruddannelsen, University College Sjælland.

Åbent hus
Læreruddannelsen i Roskilde holder åbent hus mandag den 27. februar kl. 17-19 i deres nuværende lokaler på Elisagårdsvej 5, Roskilde. Her kan interesserede blive klogere på læreruddannelsen og blandt meget andet høre mere om det nye hold med fokus på naturfag og undervisningskompetencer.

Om Læreruddannelse med PULS

  • Læreruddannelse med PULS er et delprojekt under IMODUS - Inklusion af Mænd og Drenge gennem uddannelse i region Sjælland.
  • Bag Læreruddannelse med PULS står læreruddannelsen, Campus Roskilde, University College Sjælland.
  • Projektets mål er at integrere international forskning omkring professioner og udvikle et særligt koncept, der tilbyder de studerende udviklingsmuligheder, som de kan bruge i deres aktive uddannelses- og læringsprocesomkring udvikling af professionsfaglighed.
  • Læreruddannelse med PULS benytter blandt andet videoanalyse, lektionsstudier og P-CKema, der er et systematisk planlægningsværktøj, hvor både det faglige indhold og undervisningspraksis beskrives. Lektionsstudier er en metode til at udvikle undervisningen. Her samarbejder lærere og studerende om at forberede, observere og evaluere korte undervisningsforløb. Lektionsstudierne kobles med videoanalyse, så den studerendes undervisningskompetencer udfordres og udvikles kontinuerligt.
  • Ønsker man at blive optaget på Læreruddannelse med PULS skal man vælge linjefaget natur/teknik som sit indgangsfag. Det kræver, at man har enten teknikfag eller bioteknologi på A-niveau eller et af naturfagene biologi, fysik, kemi, naturgeografi eller teknologi på B-niveau.


Kontaktinformation:
Uddannelsesleder Louise Elmgaard Thiem, Læreruddannelsen Campus Roskilde, University College Sjælland, tlf. 7248 1819, e-mail lot@ucsj.dk
Lektor Käte Akselsen, Læreruddannelsen Campus Roskilde, University College Sjælland, tlf. 7248 1089, e-mail kta@ucsj.dk
Lektor Jørgen Haagen Petersen, Læreruddannelsen Campus Roskilde, University College Sjælland, tlf. 5189 7338 e-mail jhp@ucsj.dk

Tilbage
 

Nyhedsbrev

Få nyheder fra University College Sjælland direkte i din mailboks. Tilmeld dig her

Alle nyheder

Afskedsreceptioner og interview: Mønsterbryder og uddannelsesentusiast
Når den 68-årige rektor Ulla Koch 1. maj forlader University College Sjælland, er det en mønsterbryder, som brænder for uddannelse,...
94 procent: Diplomuddannelser gør os mere professionelle
University College Sjælland har spurgt deltagere i diplomuddannelserne om resultatet af deres uddannelsesvalg – et år efter at...
Øget fokus på læring i Lejre
Projekt ”Uddannelse af skoleledelse og ressourcepersoner i læringsledelse” har fået tilsagn om et stort beløb fra A.P. Møller og...
UCSJ-dimittend vandt Kost & Ernæringsforbundets pris for bedste bacheloropgave
Julie Westfall Larsen fra ernæring og sundhedsuddannelsen på UCSJ i Sorø har vundet prisen for bedste bacheloropgave.
Forskningens Døgn: Fire arrangementer med UCSJ på Sjælland
UCSJ er flere steder på Sjælland engageret i Forskningens Døgn, som henvender sig til forskellige aldersgrupper i dagene den 23-25...
Viser 1 til 5 ud af 724
 
University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - Fax (+45) 7248 1005
© 2015 University College Sjælland