Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Modulet retter sig specifikt mod vejledere i professionsuddannelser, som skal varetage vejledning i forbindelse med den kliniske undervisning. Modulet tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer, og der arbejdes med lærings-, vejlednings- og didaktisk teori samt den mulige anvendelse i praksis. Der fokuseres på styrkelse og udvikling af den kliniske undervisning.

Indhold

 • Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
 • Underviser- og vejlederprofessionalitet
 • Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
 • Læringsmiljø i klinisk undervisning
 • Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden
 • har viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning og kan reflektere over mulig anvendelse i praksis
 • har forståelse for læringsmiljøets betydning for læreprocesser
Færdigheder
 • kan analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv
 • kan iagttage, analysere, begrunde, vurdere og formidle klinisk undervisning
 • kan evaluere og bedømme studerende i forhold til beskrevne mål, gældende love, bekendtgørelser og regler
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere pædagogisk litteratur relateret til klinisk undervisning
Kompetencer
 • kan videreudvikle sin underviser- og vejlederprofessionalitet
 • kan håndtere den kompleksitet der knytter sig til klinisk undervisning

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Slagelse

Start dato: 21. august 2017

Slut dato: 13. oktober 2017

Tidsangivelse: 2-3 dage ugentlig

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2017

Pris: 12.500,00 DKK


Konsulent:

Malene Christina Bolding Andreasen

7248 1644, maba@ucsj.dk

Uddannelsessekretær:

Inge Ulla Eline Nørregaard Nielsen

7248 2089, ini@ucsj.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Start dato: 21. august 2017

Slut dato: 13. oktober 2017

Tidsangivelse: 2-3 dage ugentlig

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2017

Pris: 12.500,00 DKK


Konsulent:

Malene Christina Bolding Andreasen

7248 1644, maba@ucsj.dk

Uddannelsessekretær:

Inge Ulla Eline Nørregaard Nielsen

7248 2089, ini@ucsj.dk

Cxense Display