Center for sygepleje og bioanalyse

Ulighed i sundhed

Forskningsmiljøet adresserer temaet: ”Ulighed i sundhed”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er bidrage til at udvikle og implementere sundhedsfremmende indsatser, der reducerer ulighed i sundhed.

Ulighed i sundhed kommer til udtryk blandt andet gennem betydende faktorer som kostvaner, rygevaner, motionsvaner, alkoholadfærd og arbejdsmiljø, som påvirker risikoen for at blive ramt af livsstilssygdomme som fx kræft, diabetes, hjertekarsygdomme og psykiske lidelser. Sygeplejersker spiller, sammen med andre fagprofessionelle, en vigtig rolle i forhold til den enkelte borgers sundhed og trivsel. Fokus i forskningsmiljøet er derfor på sundhedsfremmende indsatser for især udsatte borgere, herunder i et tæt samspil mellem sundhedsvæsenet, borgeren og de pårørende.

 

 

Cxense Display