Aktuelle udbud

Større opgaver vedr. levering af varer og tjenesteydelser til University College Sjælland annonceres her.

Begrænset udbud af arkitektydelser for UCSJ

Idet UCSJ udfører løbende mindre ombygninger og renoveringer af sin bygningsmasse, har UCSJ behov for en rammeaftale med en (1) Leverandør, der kan bistå med byggerådgivning i forbindelse med gennemførsel af disse projekter.

Den totale volumen på rammeaftalen er estimeret til DKK 1 mio. ekskl. moms. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

Proceduren for tildeling af rammeaftalerne fremgår af Prækvalifikations- og tilbudsbetingelserne.

Frist for aflevering af ansøgning
Frist for aflevering af ansøgning om prækvalifikation er den 31.01.2017, kl. 12.00

Ansøgningen skal være modtaget inden ovenstående frist på følgende adresse: 

University College Sjælland
Slagelsevej 7
4180 Sor

Ansgning bedes mærket med emnet: "Ansøgning - Prækvalifikation på EU-udbud af byggerådgivning for UCSJ”.

Fremgangsmåde for ansøgning om prækvalifikation
Ansøger skal anvende nedenstående dokumenter under ”prækvalifikationsmaterialet” i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Dokumenterne under ”udbudsmaterialet” skal først anvendes, såfremt en virksomhed bliver prækvalificeret til efterfølgende at kunne afgive tilbud på de enkelte delaftaler.

Spørgsmål og svar
Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationen.

Allerede stillede spørgsmål og svar kan læses nederst på denne side.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende prækvalifikationsmaterialet bedes stillet skriftligt og skal sendes pr. e-mail til kontakt@tohv.dk, med emnet: "Spørgsmål – Prækvalifikation på udbud af byggerådgivning for UCSJ” senest den 24.01.2017.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på denne side under punktet ”Spørgsmål & svar”.

Prækvalifikationsmateriale
Prækvalifikationsmaterialet bestående af følgende dokumenter:

Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet bestående af følgende dokumenter:


Spørgsmål & svar

Cxense Display