Robotterne er her!

Robotterne er her!

Konference om robotter og mennesker

15. december 2015 på UCSJ, Campus Roskilde

  • Hvad er det vi forventer os af robotterne, og hvad kan de gøre ved os?
  • Hvad skal vi bruge dem til og hvordan, og hvor opstår behovet for dem?
  • Hvordan kan de ændre vores måder at have relationer til hinanden på?
  • Hvad kommer robotterne til at betyde for os, og for hvem vi selv kan blive til som mennesker, når de bliver en del af vores måde at være sammen på?
  • Hvad forestiller vi os at de kan bidrage med i for eksempel undervisning og hvordan?

Dette er noget af det der vil blive belyst gennem tre oplæg der alle har robotter og robotteknologi ens betydning som genstandsfelt. De tre oplæg vil blive betonet forskelligt i forhold til teori og praksis men vil alle have vigtige budskaber i forhold til hvordan robotterne er blevet en del af vores hverdagsliv, både i forhold til vores egen identitet, arbejdsredskaber og til undervisning

Program

9.00 - 9.30
Morgenbord for deltagere

9.30 - 9.45
Velkomst

9.45 – 11.00
Oplæg ved Professor, Dr. Phil.  Dorte Marie Søndergaard, Aarhus Universitet

Normative imitationer og forskydninger i menneske-robot intraaktioner

Mennesker og menneskers forestillinger skaber robotter og avatarer som en særlig form for
materialitet; det sker samtidig med, at materialitet sætter mulighedshorisonten for realisering
af selvsamme forestillinger og fantasier. Men når forestillingerne er materielt realiseret i form
af f.eks. robotter og avatarer, så kommer de igen til at blande sig skabende ind i realiseringen
af det menneskelige. Et simpelt eksempel på dette er, når mennesker tilpasser og forenkler
deres sprog for at få kommunikationen med teknologiske væsner til at fungere. I den forstand
er processerne menneske-teknologi hele tiden intra-agerende og aldrig entydigt kausale. I forelæsningen vil jeg diskutere, hvordan normativitet omkring f.eks. køn og passendehed som
menneskeligt/-lignende væsen involveres i sådanne intra-agerende bevægelser. Jeg anvender
køn som et af flere eksempler på normativitet og ser blandt andet på, hvordan robotters og
avatarers køn på én gang synes at imitere og citere menneskers forestillinger om passende
udtryk for kønnethed, men samtidig også at overskride og bearbejde disse forestillinger i form
af f.eks. fravær eller karikatur af fænomenet. Eksempler hentes i eksisterende robotter og
avatarer, net-fantasier om samme, film, computerspil og børnetegninger.

11.00 – 11.15
Pause

11.15 – 12.30
Oplæg ved Lektor, Gunver Majgaard
 Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet Syddansk Universitet

Ny teknologi og iterative læringsdesign

I dette oplæg præsenteres hvordan man kan understøtte undervisningen i folkeskolen med ny teknologi fx menneskelignende robot, Virtual Reality, 3D-printere, MineCraft, Arduino til at bygge interaktive prototyper til fx pulsmålere eller interaktive tasker.

Nye teknologier afprøves igennem iterative læringsdesign processer med deltagelse af undervisere, elever og forskere. Der fokuseres på hvordan der udvikles læringsmål og didaktik til teknologiunderstøttede læreprocesser, hvorefter teknologien så afprøves i klasserummet.

Fokusområder læringsdesignet:

  • Hvilke læringspotentialer der er i teknologien – og hvordan kommer de til udtryk?  
  • Hvad kan den specifikke teknologi som en bog ikke kan?
  • Er teknologien er moden nok til at blive anvendt bredt? – er er den for skrøbelig og mandskabskrævende?
  • Hvilke krav stiller det til underviserne?

Der vil i løbet af oplægget blive gennemgået eksempler fra studier af ny teknologier anvendt i felten.

12.30  - 13.30
Frokost samt robotdemonstrationer

13.30 – 14.45
Oplæg ved Ph.D  forsker og projektleder Mikala Hansbøl, UCSJ

Robotteknologi som uddannelsesteknologi - forskellige veje og læring?

Feltet ”Social robotics og uddannelse” er et mega-ekspansivt felt. I løbet af kun få år, internationalt og i Danmark, er fokus på uddannelsesrobotter og robotteknologi i uddannelse øget markant. I Danmark igangsætter mange kommuner forsøg med robotteknologi i skoler og dagtilbud, og der investeres i mange forskellige robotteknologier. Området autisme, uddannelse og social robotics er et særligt interessant område, fordi det involverer flere forskellige tilgange til udvikling af robotteknologi, nye uddannelsesmuligheder og til at understøtte unge menneskers læring og udvikling. Oplægget præsenterer og diskuterer forskellige tilgange til social robotics og arbejdet med at konfigurere robotteknologi som uddannelsesteknologi.

Oplægsholderen trækker på international forskning og eksempler fra egen forskning i uddannelse for autister med fokus på innovativ og kreativ læring, underviseres og unge autisters interesser i at arbejde med informations- og kommunikationsteknologi.

14.45 – 15.00
Tak for i dag

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display