Konference - 14. september på Campus Roskilde

Deltagelse, forskellighed og inkluderende fællesskaber

- Professionelles arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner

Professionshøjskolerne inviterer til konference, hvor der sættes fokus på de professionelles arbejde med udsatte børn, unge og familier.

Vi lever i et samfund, der er præget af en høj grad af lighed. Det får vi af vide gang på gang i forbindelse med internationale undersøgelser, og det skyldes ikke mindst vores velfærdssamfund. Ikke desto mindre ved vi også, at der eksisterer social, økonomisk og uddannelsesmæssig ulighed i Danmark – en ulighed, der blandt andet betyder, at børn og unge lever i udsatte positioner, samt at nogle har ringere chancer for at klare sig godt i livet.

Vær med til at diskutere hvordan de pædagogiske og socialfaglige professionelle kan bidrage til at sikre betingelserne og vilkårene for udsatte børn, unge og familiers deltagelse i samfundets forskellige arenaer og bliv klogere på professionernes nødvendige anerkendelse af forskellighed som et grundlæggende udgangspunkt.

Målgruppe

Konferencens målgruppe er lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejersker, PPR-medarbejdere, konsulenter og ledere fra praksis samt undervisere og forskere fra professionshøjskolerne, der er optaget af at kvalificere arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Professionshøjskolerne uddanner til en række af de professioner, der står i første række i arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner. Professionshøjskolerne bedriver ligeledes forsknings- og udviklingsarbejde af høj kvalitet, der er med til at bidrage til vores viden om arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Cxense Display