MOOCs: Massive Open Online Courses

CFU har i samarbejde med Forskning og Innovation hos University College Sjælland udarbejdet to MOOCs, som er målrettet lærere og pædagoger i folkeskolen samt studerende og undervisere på uddannelserne. 

MOOC står for "Massive Open Online Course" og betyder, at alle med interesse kan tilgå kurserne online og fuldstændigt gratis.

Du kan læse en kort beskrivelse af indholdet af de to MOOCs nedenfor. 

Robotteknologi og kodning i skolen

MOOC'en består af 7 moduler, som fra forskellige vinkler belyser emnet og giver en række bud på, hvorfor skolerne som en naturlig del af arbejdet med it også bør beskæftige sig med programmering og robotteknologi - og hvordan det så rent faktisk kan gøres. 

De forskellige moduler lægger op til, at du reflekterer over emner ud fra et samfundsmæssigt, et dannelsesmæssigt, et fagdidaktisk og et etisk perspektiv. 

Samtidig vil du undervejs få mulighed for at arbejde konkret med udvikling af undervisningsforløb. Derudover er der indlagt tutorials, som du kan bruge til at oparbejde programmeringsforståelse og -kompetencer, samt indføringer i udvalgte robotteknologier. 

Modulerne supplerer selvfølgelig hinanden, men fungerer også udmærket uafhængigt af hinanden. Derfor har du mulighed for at vælge de moduler ud, som netop interesserer dig, hvis du ikke ønsker at gennemgå hele kurset. 

Se mere i denne Prezi.

Gå til begge MOOCs.

Digitale kompetencer i det 21. århundrede

Formålet med denne MOOC er at præsentere digitalisering og kompetencer i det 21. århundrede via forskellige samfundsmæssige, didaktiske og praktiske vinkler. 

MOOC'en er dermed et godt afsæt for dig, som ønsker at komme videre i dit arbejde med digitalisering i en undervisningssammenhæng; med særligt fokus på begrebet "kompetencer i det 21. århundrede". 

Gennem arbejdet med forskellige moduler oparbejder du en bred indsigt i det 21. århundredes kompetencer. Undervejs får du også mulighed for at udvikle egne undervisningsforløb og tilegne dig nye digitale kompetencer, som du kan anvende i dit videre arbejde. Du vil samtidig få adgang til masser af praktiske forløb, lige til at tage ud og afprøve i skolen. 

Hvert modul fungerer også som selvstændigt studieobjekt, så du kan vælge dem ud, du særligt ønsker at beskæftige dig med. 

Se mere i denne Prezi.

Gå til begge MOOCs.

Cxense Display