27. april 2017

Vidensbrunch - Velfærdsteknologi og specialpædagogik

Kom og bliv klogere på hvordan velfærdsteknologi giver muligheder for at understøtte og udvikle relationer, læring og kommunikation i forhold til mennesker med nedsat funktionsevne, og dermed styrke livskvalitet og livsmestring.

I det pædagogiske arbejde inden for specialområdet benyttes i dag mange forskellige teknologier, både af brugere og personale.

Men hvordan påvirker brugen af teknologi brugernes hverdag? - og hvordan kan vi arbejde med teknologierne, så de rent faktisk understøtter det pædagogiske arbejde, og ikke blot bliver teknologi for teknologiens skyld?

Det kommer vi med en række bud på til denne vidensbrunch.

Program

  • Oplæg: Specialpædagogik og medieret kommunikation og sansning v/ Astrid Rosenvold Villadsen og Astrid Hestbech.
  • Oplæg: Hvordan arbejder man med velfærdsteknologi på Autismecenter Storstrøm? v/Elias Helfer
  • Workshop og netværk

Vidensbrunchen afholdes af lektor Astrid Hestbech og adjunkt Astrid Rosenvold Villadsen fra UCSJ samt Elias Helfer fra Autismecenter Storstrøm – alle engagerede i forskning og i arbejdet med velfærdsteknologi og specialpædagogik. Desuden har de været nøglepersoner i udvikling af kursus i Velfærdsteknologi og specialpædagogik

DELTAGELSE ER GRATIS

Til Vidensbrunchen vil der være kaffe med tilbehør, fagligt oplæg og mulighed for videndeling med kolleger og fagfæller. Der er muligheder for at købe frokost i kantinen, og at fortsætte i et netværksmøde efterfølgende.

Tilmeld dig her
Deadline for tilmelding er 18. april 2017

UCSJ og Autisme Center Storstrøm har i samarbejde udviklet denne vidensbrunch for at formidle baggrund og resultater af et pilotkursus, som har fundet sted i foråret 2017.

 

Vordingborg

Kuskevej 1 B
4760 Vordingborg
27. april 2017 9:30 - 12:00
Cxense Display