30. maj 2017 - 2. juni 2017

Vidensbrunch - Læringscentreret ledelse

Folkeskolereformen lægger op til en reorganisering og gentænkning af ledelse med henblik på at højne elevernes læringsudbytte. Aktuelt er der øget opmærksomhed på, at skoleledelse også omfatter læringsledelse.

At læringsledelse de senere år er kommet i søgelyset i den danske folkeskole, skal ses i sammenhæng med, at international forskning hævdes at vise, at der er en sammenhæng mellem læringsledelse og elevernes læringsudbytte.

I denne vidensbrunch sætter vi fokus læringscentreret ledelse

  • Hvordan går det med det?
  • Hvordan og med hvilken effekt kan danske skoleledelser lede på elevernes læringsudbytte?
  • Hvordan kan forskningsresultater udfordre og befrugte en daglig ledelse i folkeskole?

Program

  • Oplæg: Læringsledelse set i lyset af den internationale forskning i de tre ledelsesformer, transformativ, instruerende, og distrubtiv ledelse samt effekten af disse v/ Lonni Hall
  • Fælles drøftelse af hvordan de tre ledelsesformer kan relateres til egen ledelse, som kan fortsætte over i et mindre oplæg om tendensen i kommunerne

Vidensbrunchen afholdes af lektor Lonni Hall fra UCSJ. Lonni Hall har arbejdet med offentlig ledelse og skoleledelse gennem mere end ti år. Lonni Hall er desuden forfatter til bogen Ledelse og læringsudbytte – tre skoleledelsesformer.

Målgruppe

Skoleledere, vejledere, skolechefer og konsulenter

Tid og sted

30. maj - kl. 9.30-12.00: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

2. juni -  kl. 9.30-12.00: Campus Vordingborg, Kuskevej 1 B, 4760 Vordingborg

DELTAGELSE ER GRATIS

Til Vidensbrunchen vil der være kaffe med tilbehør, fagligt oplæg og mulighed for videndeling med kolleger og fagfæller.

Tilmeld dig her

 

 

30. maj 2017 - 2. juni 2017
Cxense Display