9. marts 2017

Vidensbrunch - Køn og ligestilling i dagtilbud – hvad snakker vi egentlig om?

Køn og ligestilling i pædagogisk arbejde - fordring og udfordring

Pædagoger skal sikre at drenge og piger får de bedst mulige betingelser for at udvikle sig – at børn uanset køn gives lige muligheder for udvikling.

”Der er ikke tilstrækkelig fokus på arbejdet med køn og ligestilling i dagtilbud, og kønsopfattelsen i dagtilbud er stereotyp.” (Bupl og EVA). Arbejdet med køn som pædagogfaglig indsats har igen politisk og pædagogisk bevågenhed.

Pædagoger er generelt enige om, at forskelle mellem drenges og pigers adfærd og interesser har rødder i en blanding af biologiske forhold, opdragelse, socialisering og kulturelle forhold. Der er også enighed om, at der er behov for, at pædagoger arbejder med et fagligt fokus på køn i deres pædagogiske praksis for at sikre lige muligheder og ligestilling.

Men der er langt fra enighed om, hvordan pædagoger skal forstå køn og arbejde med køn i dagtilbud i faglige perspektiver.

Vi sætter fingeren på pulsen,  og vil gerne i samarbejde med jer sætte fokus på temaet og i dialog med jer om, hvordan pædagogisk arbejde med køn og ligestilling kan styrkes, få større fokus og spille en større rolle i det faglige arbejde med børn i dagtilbud. 

Indhold 

  1. Oplæg om køn og ligestilling i pædagogisk arbejde v/Gitte Riis
  2. Oplæg om forskellige forståelser af køn – og pædagogens rolle i arbejdet med ligestilling og lige muligheder for alle børn v/Rikke Aarestrup Bichel
  3. Workshop og netværk

Find inspiration i videoen ”Er du forskels – eller ligestillingspædagog?” en pæedtalk fra Lektor Per Øhrgaard Pædagoguddannelsen, UCSJ.

DELTAGELSE ER GRATIS

Til Vidensbrunchen vil der være kaffe med tilbehør, fagligt oplæg og mulighed for videndeling med kolleger og fagfæller.

Der er muligheder for at købe frokost i kantinen, og at fortsætte i et netværksmøde efterfølgende.

Tilmeld dig  her

Deadline for tilmelding er 20. februar 2017

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
9. marts 2017 9:00 - 11:30
Gitte Riis HansenSpecialkonsulent
Cxense Display