12. september 2017

Vidensbrunch - Udvikling af literacy-pædagogik i daginstitutionen

Hvordan kan pædagoger styrke børns sprog og literacy-kompetencer i hverdagen? Hør om projekterfaringer fra 6 institutioner i Albertslund og Hvidovre i 2016-2017

Erfaringer fra projektet: Pædagoger på Sprogvisit 2016-2017

Indhold

På Vidensbrunchen præsenterer 6 institutioner deres forskellige, konkrete literacy tiltag i projektet – fra Mimbo-Jimbo tema i vuggestuen, til fortællehjørner i børnehaven.

Dagen indledes med et fagligt oplæg om literacy

Program

9.30 - 10.00
Oplæg: Hvad er literacy og hvordan styrker man tidlige literacykompetencer, v. Lena Basse, UCSJ og Lene Storgaard Brok, NVL.

10.05-10.30
Stand 1 og 2: Præsentation og inspiration fra 2 institutioner

10.30-10.45
Kaffe og boller

10.45-11.10
Stand 3 og 4: Præsentation og inspiration fra 2 institutioner

11.15-11.40
Stand 5 og 6:  Præsentation og inspiration fra 2 institutioner

11.40-12.15
Fælles drøftelse:  Hvordan udvikles sprog-og literacypædagogikken i relation til styrkede læreplaner. Ordstyrere Kirsten Vagn Andersen og Lene Storgaard Brok, NVL

Målgruppe

Vidensbrunchen retter sig mod pædagoger, ledere og konsulenter på daginstitutionsområdet.

DELTAGELSE ER GRATIS (max 50 deltagere)

Til Vidensbrunchen vil der være kaffe med tilbehør, fagligt oplæg og mulighed for videndeling med kolleger og fagfæller.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
12. september 2017 9:30 - 12:15
Cxense Display