23. maj 2017 - 30. maj 2017

Ledelse af pædagoger i skole og fritid

2-dages kursus med fokus på pædagogernes ændrede opgave i kølvandet på skolereformen – hvad det betyder for udfoldelsen af pædagogens opgaver og ledelsen heraf.

Med den nye skolereform er der kommet flere krav til, at pædagoger, i tæt samarbejde med lærerne, sikrer, at børnene når deres mål – både de faglige og de sociale mål. Desuden er der lagt op til et stærkt fokus på børnenes trivsel.

  • Hvad betyder det for den faglige identitet, som pædagogerne nu er i gang med at etablere?
  • Hvordan holder pædagogerne fast i kernen af deres faglighed samtidig med, at de udvikler en faglig identitet, så de kan indfri de nye krav – og herigennem sikre, at børnene bliver så dygtige, som de overhovedet kan blive?
  • Hvordan sikres det, at pædagogerne ikke blot bliver dårlige lærere, men derimod endnu bedre pædagoger og udfolder præcist de kompetencer, som skolen har brug for? Og at det ligeledes sikres, at pædagoger og lærere i samarbejde kan indfri skolereformens mål.

På kurset vil du få

  • faglig viden inden for temaerne didaktik, dannelse og læring
  • viden om og eksempler på, hvordan pædagogers mange kompetencer kommer i spil i skolen
  • et indblik i hvilke værdier og kvaliteter, der skal præge pædagogernes arbejde i skolen fremadrettet
  • en større indsigt i skolens forandringer – herunder pædagogernes ændrede opgave, rolle og fokus 
  • forskellige blikke/perspektiver på understøttende undervisning
  • en større indsigt i, hvad der karakteriserer ’det gode samarbejde’

Underviser

Adjunkt Mathilde Knage

Specialkonsulent Mette Høgh Stæhr

Målgruppe

Kurset henvender sig til SFO- og skoleledere

Pris, tid og sted

Sted: UCSJ Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Tid: 23. og 30. maj 2017, kl. 8.30 – 12.30

Pris: 2750,- kr. inkl. moms (bindende tilmelding) + kaffe/te med morgenbrød

Tilmeld dig her - deadline 8. maj 2017

 

 

Sorø

Slagelsevej 70-74
4180 Sorø
23. maj 2017 - 30. maj 2017
Charlotte Bülow Møller Uddannelsessekretær
Cxense Display