6. september 2017 - 5. oktober 2017

Kursus i specialpædagogik og teknologi

Få kompetencer til at anvende teknologi til sansestimulering, læring, underholdning og fritidsbrug i specialpædagogiske arbejde.

I det pædagogiske arbejde inden for specialområdet benyttes i dag mange forskellige teknologier, både af brugere og personale. Velfærdsteknologi giver muligheder for at understøtte og udvikle relationer, læring og kommunikation i forhold til mennesker med nedsat funktionsevne, og dermed styrke livskvalitet og livsmestring.

Hvordan påvirker brugen af teknologi brugeres hverdag, og hvordan kan vi arbejde med teknologierne, så de rent faktisk understøtter det pædagogiske arbejde, og ikke blot bliver teknologi for teknologiens skyld?

Det får du ud af kurset

  • viden om teknologier inden for området og viden om teknologiernes anvendelse
  • kompetencer til at benytte, analysere og tolke relevante teknologier og forholde sig til deres påvirkning på institution, borgere og personale.
  • kompetencer til at benytte teknologierne innovativt, kooperativt og didaktisk i det pædagogiske virke til aktiviteter, problemløsning, evaluering og dokumentation.

Fagligt indhold

Kurset består af et arbejde med og en undersøgelse af: pædagogens rolle i en medialiseret verden og virkelighed, og teknologi set i forhold til muligheder for relationsdannelse, læring og kommunikation med mennesker med nedsat funktionsevne.

Du vil opnå kompetence i at anvende teknologi til sansestimulering, læring, underholdning og fritidsbrug. Et gennemgående perspektiv er udvikling af selvstændighed og dannelse via teknologiske værktøjer.

Kurset er udviklet og afholdes i samarbejde mellem Autismecenter Storstrøm og University College Sjælland

Pris tid og sted

Kursusdage: 6.9 +13.9 + 20.9 + 27.9 + 4.10 + 5.10 2017. Kl. 9.00 – 14.00

Dertil kommer vejledning og sparring på konkrete projekter

Forplejning: Kaffe/te og brød

Pris: 7800 kr.

 

 

Vordingborg

Kuskevej 1 B
4760 Vordingborg
6. september 2017 - 5. oktober 2017
Gitte Riis HansenSpecialkonsulent
Cxense Display