18. maj 2017

Konference - Styrk anbragte børns mulighed for læring!

Kom og bliv klogere på, hvordan I systematisk kan arbejde med inddragelse af børnenes stemme og bruge denne som basis for udvikling af den pædagogiske praksis.

I dag får kun 60% af alle anbragte børn og unge en folkeskolens afgangsprøve, og det er ikke godt nok. 14 døgntilbud har valgt at udfordre statistikkerne og har haft succes med at styrke anbragte børns læring og trivsel ved hjælp metoden Positiv Afvigelse.

På konferencen vil du blive introduceret til Positiv Afvigelse og høre, hvordan metoden kan styrke den pædagogiske praksis gennem systematisk fælles datadrevet praksisrefleksion med barnet i centrum. Det vil være en dag med plads til både faglige oplæg, spørgsmål og debat.

Om konferencen

Styrket indsats, University College Sjælland og VIA University College inviterer hermed til konference om de 14 dagtilbuds projekter. Vi sætter fokus på, hvad andre kan lære af de deltagende døgntilbuds fokuserede arbejde med at styrke anbragte børn og unges læring.

Konferencen tager udgangspunkt i Positiv Afvigelse som forandringsmetode til at arbejde med samskabende løsninger på de komplekse problemer, man står overfor i den specialiserede pædagogiske praksis. Med Positiv Afvigelse fokuseres på styrkerne og de skjulte løsninger, der allerede findes i organisationen og i systemet. Der arbejdes med en aktiv brug af data og dybdegående vidensindsamling, hvor børn og unge inddrages systematisk for at sikre bæredygtige løsninger.

Målgruppe

Konferencen er særligt relevant for forstandere/ledere, fagligt ansvarlige, tillidsrepræsentanter og andre nøglefunktioner samt medarbejdere på opholdssteder/institutioner for anbragte børn og unge.

På dagen vil du

  • Lære forandringstilgangen Positiv Afvigelse at kende og få inspiration til, hvordan I kan arbejde med systematisk praksisrefleksion og inddragelse af børn og unge
  •  Få viden om og mulighed for at lære af 14 døgntilbuds erfaringer med Positiv Afvigelse
  • Få konkrete greb og idéer til, hvordan I kan styrke mulighed for læring og trivsel på jeres tilbud
  • Deltage i fælles refleksioner og videndeling.

Pris og tilmelding

Kr. 995,- (inkl. moms) pr. person inkl. frokost, kaffe og kage

Tilmelding senest d. 17. april 2017 – Tilmeld dig her
Bemærk: Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen d. 17. april.

Spørgsmål til tilmelding rettes til Lisbeth Ougaard, UCSJ  lou@ucsj.dk / 7248 3213

 

Program
09.30 Ankomst og kaffe
10.00Velkomst, v. Verne Pedersen, næstformand i SL
10.15 Anbragte og læring – hvad ved vi fra forskningen, v. Hanne Forsberg, lektor, Master i Specialpædagogik, VIA University College
10.45 Positiv Afvigelse som forandringstilgang – introduktion til metoden
11.15Pause
11.30Løsningsgalleri: Mød en række døgntilbud og hør om deres indsigter og indsatser for at forbedre mulighed for læring
12.30Frokost
13.15Indsatsernes foreløbige effekter, v. Helle Hansen, senior-konsulent, SFI
13.45Paneldebat med de deltagende døgntilbud: At arbejde med Positiv Afvigelse – udfordringer og styrker
14.30Pause
14.45Refleksion og videndeling med deltagerne, netværk og læring
15.15Etiske spørgsmål i forbindelse med arbejdet med anbragte børn og unge, v. Brian Degn Mårtensson, cand.pæd. i pædagogisk filosofi
15.45Afrunding og tak for i dag

Spørgsmål eller kommentarer til konferencen rettes til Charlotte Nielsen cn@pdacademy.dk / 2049 5329

Hvad er projekt Styrket Indsats?

I Styrket Indsats udfordrer 14 døgntilbud statistikken for anbragte børn og unges mulighed for læring. I dag får kun 60% af alle anbragte børn og unge en folkeskolens afgangsprøve, og det er ikke godt nok.

Døgntilbuddene har derfor igennem det sidste 1½ år arbejdet målrettet med at styrke deres egen praksis for at støtte anbragte børn og unge til at lykkes med en uddannelse.

Gennem metoden Positiv Afvigelse har de arbejdet med at forstå, hvorfor uddannelse kan være så svært, og hvad der kan gøre en forskel. Projektet finansieres af Egmont Fonden.

Læs mere om projektet her:

www.styrket-indsats.dk/om-projektet/

Hvad er Positiv Afvigelse?

Positiv Afvigelse er en dokumenteret forandringstilgang med fokus på styrkerne og de ofte skjulte løsninger.

Metoden er baseret på en observation af, at der i ethvert samfund er individer eller grupper, som via afvigende adfærd og strategier formår at finde bedre løsninger på konkrete problemer end deres ligemænd på trods af, at de har adgang til de samme ressourcer og står over for lignende eller større udfordringer.

Der arbejdes med aktiv brug af data og dybdegående vidensindsamling, og børn og unge inddrages systematisk for at sikre bæredygtige løsninger.
Læs mere om metoden her:
www.styrket-indsats.dk/positiv-afvigelse/

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
18. maj 2017 10:00 - 16:00
Cxense Display