14. september 2017

Konference - Deltagelse, forskellighed og inkluderende fællesskaber

- Professionelles arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner

Vi lever i et samfund, der er præget af en høj grad af lighed. Det får vi af vide gang på gang i forbindelse med internationale undersøgelser, og det skyldes ikke mindst vores velfærdssamfund. Ikke desto mindre ved vi også, at der eksisterer social, økonomisk og uddannelsesmæssig ulighed i Danmark – en ulighed, der blandt andet betyder, at børn og unge lever i udsatte positioner, samt at nogle har ringere chancer for at klare sig godt i livet.

Professionshøjskolerne inviterer til konference, hvor der sættes fokus på de professionelles arbejde med udsatte børn, unge og familier. Vær med til at diskutere hvordan de pædagogiske og socialfaglige professionelle kan bidrage til at sikre betingelserne og vilkårene for udsatte børn, unge og familiers deltagelse i samfundets forskellige arenaer og bliv klogere på professionernes nødvendige anerkendelse af forskellighed som et grundlæggende udgangspunkt.

Målgruppe
Konferencens målgruppe er lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejersker, PPR-medarbejdere, konsulenter og ledere fra praksis samt undervisere og forskere fra professionshøjskolerne, der er optaget af at kvalificere arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner.

 

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
14. september 2017 9:00 - 15:45
Cxense Display