29. juni 2017

Formidlingsseminar på Ernæring og Sundhed, Ankerhus

University College Sjælland, Ernæring og Sundhed, inviterer til formidlingsseminar af de professionsbachelorprojekter, der er blevet udarbejdet i foråret 2017.

Parat til fremtidens udfordringer på sundhedsområdet

Bachelorprojektet er dimittendernes afslutning på deres 3½ årige uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed og er baseret på aktuelle professionsrelaterede problemstillinger, fx overvægt og graviditet, skolers betydning for børns sundhed og kvalitetssikring af fødevarer.

Som professionsbachelor i ernæring og sundhed er dimittenderne kvalificeret til at arbejde med en lang række opgaver både i offentligt og privat regi. Fx kan de varetage kommunikations-, undervisnings, - ledelses og behandlingsopgaver. Dimitterende har samtidig stor faglig indsigt i sammenhængen mellem ernæring og fysisk aktivitet, fødevarer, forbrug og service. Dermed er de med til at løse mange af de opgaver, som fremtiden byder på: Lige fra sundhed på arbejdspladsen og livstilssygdomme, produktudvikling af babymad, forbedring af ernæringstilstanden blandt plejehjemsbeboere og hospitalsindlagte til fysisk udvikling af unge fodboldtalenter.

Flere studerende har denne gang beskæftiget sig tværprofessionelt og -fagligt med mennesker med psykisk sårbarhed og fysisk aktivitet som metode i socialpsykiatrien. Det er bl.a. sket med inspiration fra det tværprofessionelle valgfag: Bevægelse, krop og sind.

Endvidere vidner bachelorprojekterne om engagement i socialt arbejde og samarbejde med NGO’ organisationer, nationalt og internationalt: Eksempelvis gennem arbejdet med Tanzanianske kvinder i forhold til over- og fejlernæring og et undervisningsforløb i regi af Frelsens Hær i Sønderborg. 

Også denne gang er der studerende, der bruger bachelorprojektet til at kvalificere vidensgrundlaget for at opstarte egen virksomhed. Det gør sig bl.a. gældende for coachingvirksomhederne ”Sundt familieliv” og ” Veggie wonders” samt butikkonceptet ”Grønne Gaia”.

Program og formål

Formålet med seminaret er at videndele og indkredse nye spændende felter og projektideer for kommende bachelorprojekter.

På formidlingsseminaret deltager de kommende dimittender, der fremlægger deres projekter, repræsentanter for aftagerfeltet og borgere samt vejledere/undervisere og bachelorstuderende

Dette semesters formidlingsseminar vil foregå med inspiration fra Speakers Corner, hvor der vil være oplæg og erfaringsformidling, således at du har mulighed for høre om og diskutere oplæg, du finder interessant og udveksle ideer.

Kom også og drøft eventuelle nye muligheder for projekter, udviklingsarbejder og fortsatte samarbejder.

Det, der gjorde størst indtryk på mig, var de mange forskellige perspektiver, bachelorprojekterne til sammen rummer. Spændende at vende de helt grundlæggende professionsspørgsmål, teori og metode som formidlingsseminaret også satte fokus på

Deltager på sidste formidlingsseminar

 

Tilmelding

Arrangementet er gratis og inklusiv et let traktement, du skal derfor tilmelde dig senest den 23. juni
Tilmeld dig her

Formidlingsseminaret er åbent for alle med interesse for ernærings- og sundhedsområdet, professionelle som lokale.

Sorø

Slagelsevej 70-74
4180 Sorø
29. juni 2017 13:00 - 17:00
Cxense Display