Uddannelsen

Pædagoguddannelsen er en spændende og alsidig uddannelse, hvor du møder mange forskellige udfordringer både fagligt og personligt. I løbet af uddannelsen vil du blive præsenteret for en lang række fagområder både teoretisk og praktisk inden for hele det pædagogiske arbejdsfelt, hvis målgruppe rummer mennesker i alle aldre og med forskelligt behov for pædagogisk indsats.

3½ år – Teori og praksis i samspil  

Den nye pædagoguddannelse består af to dele: Pædagogens grundfaglighed og specialisering. Den nye pædagoguddannelse varer stadigvæk 3½ år, hvor teori og praksis kobles på uddannelsen på forskellige og spændende måder. I pædagoguddannelsen er der stadig en solid praktikdel og det betyder, at der skabes en tæt forbindelse til den praksis, som pædagoger skal arbejde i efter endt uddannelse.

Pædagogens grundfaglighed

I uddannelsens første del vil du arbejde med forskellige videns- og færdighedsmål med henblik på, at erhverve dig kompetencer indenfor pædagogens grundfaglighed. Nogle moduler vil være nationale og andre vil være lokalt bestemte. Et af moduler på uddannelsens grundlæggende del er et praktikmodul.

Specialisering

Den nye pædagoguddannelse er én samlet uddannelse, hvor du kvalificerer dig til hele pædagogens arbejdsfelt. Samtidig er der i uddannelsen tre forskellige specialiseringer, hvoraf du vælger én, som du skal fordybe dig i :

  • Dagtilbudspædagogik (0-5 årige)
  • Skole- og fritidspædagogik (6-18 år)
  • Special- og socialpædagogik

I løbet af din specialisering vil du få mulighed for at arbejde sammen med studerende fra andre uddannelser og med indholdet i de øvrige specialiseringer.

Fire praktikperioder

Den nye pædagoguddannelse består af fire praktikperioder.

  • En på den del af uddannelsen, der drejer sig om pædagoguddannelsens grundfaglighed,
  • To på specialiseringen
  • En kort praktik i tilknytning til dit bachelorprojekt, som også retter sig mod specialiseringen.

Praktikkerne gennemføres i fx en børnehave, på et bosted, en vuggestue eller i en skole, så det, du lærer på uddannelsesstedet, afprøves i praksis i dialog med praktikere og undervisere fra pædagoguddannelsen.

Undervisningen

På pædagoguddannelsen møder du medstuderende i alle aldre og med forskellige faglige og menneskelige baggrunde. Undervisningen optræder i mange forskellige former og med forskellige holdstørrelser. Der er både forelæsninger; klasseundervisning; praktiske øvelser; gruppearbejde; individuelle opgaver; praktikophold og meget mere.

Som studerende har du stor mulighed for at præge din uddannelse, så du kommer til at beskæftige dig med lige netop det, som interesserer dig allermest.  Du kan vælge praktikophold både i Danmark eller i udlandet.

PÅ UDDANNELSEN ER DU SIKRET EN PRAKTIKPLADS GENNEM HELE UDDANNELSEN

Praktikken foregår i institutioner og på opholdssteder i Region Sjælland

Specialiseringernes placering i UCSJ

Klik for stort billede

Cxense Display