Opnå en uddannelse, der har fokus på:

  • øget specialisering i forhold til pædagogiske målgrupper

  • det tværprofessionelle og tværfaglighed

  • at skabe en solid kobling mellem teori og praksis

3½ år – Teori og praksis i samspil  

Uddannelsen delt op i to dele: Pædagogens grundfaglighed og specialisering.

Uddannelsen har 4 praktikperioder, hvoraf to er ulønnede og to er lønnede.

Kommer du fra et praktiksted, som samarbejder med UCSJ?
Kan du finde information og materialer der vedrører praktikken her.