LEDIGE PLADSER
Efteroptag til februar 2. december offentliggøres, hvor der er ledige pladser til studiestart februar
  • Efteroptag til febru...
    2. december offentliggøres, hvor der er ledige pladser til studiestart februar
  • Kreativitet - Omsorg...
    - vil du arbejde med pædagogik i vuggestuer, børnehaver og SFO'er. I...

Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen ændres og forbedres væsentligt

Velkommen til den nye pædagoguddannelse i 2014

Opnå en uddannelse, der har fokus på:

  • øget specialisering i forhold til pædagogiske målgrupper

  • det tværprofessionelle og tværfaglighed

  • at skabe en bedre kobling mellem teori og praksis

3½ år – Teori og praksis i samspil  

Den nye pædagoguddannelse består af to dele: Pædagogens grundfaglighed og specialisering.

Den nye pædagoguddannelse varer stadigvæk 3½ år, teori og praksis kobles på uddannelsen på forskellige og spændende måder.

I pædagoguddannelsen er der stadig en solid praktikdel og det betyder, at der skabes en tæt forbindelse til den praksis, som pædagoger skal arbejde i efter endt uddannelse.

Uddannelsesformer

Du kan tage uddannelsen på tre forskellige måder: den ordinære, dvs. ved fremmøde; som e-læring og med merit, såfremt du har minimum 5 års relevant erhvervserfaring.

Jobmuligheder

Med en pædagoguddannelse er der mulighed for ansættelse i hele det brede pædagogiske arbejdsfelt. Samtidig betyder uddannelsens specialiseringer også, at du får viden om og erfaring med specifikke brugergrupper for eksempel anbragte børn og unge, socialt udsatte eller fysisk udviklingshæmmede. Derfor foregår uddannelsen i vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske aktiviteter. Det praktiske arbejde i professionsfeltet udgør 35 % af uddannelsen.

Seneste nyt

Nye studiemåder med studylabs - synspunkt af rektor
Synspunkt af rektor Ulla Koch, University College Sjælland, bragt i Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet den 19. november 2014
Viser 1 til 1 ud af 58

Skapos - ny inspiration indenfor det skabende og æstetiske element

Skapos er et univers af undervisningsforløb og erfaring

Skapos er en hjemmeside for studerende på pædagoguddannelsen, færdiguddannede pædagoger og andre professionelle, der arbejder i praksisfeltet og som søger ny inspiration indenfor det skabende og æstetiske element.

University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har 10.000 studerende og 600 medarbejdere fordelt på 6 lokationer. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele Region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 6 forskellige lokationer.

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - EAN-nr. 5798000554504 - CVR-nr. 30 87 43 23
© 2014 University College Sjælland