KOM TIL INFORMATIONSMØDE
Informationsmøde - bliv klogere på uddannelsen, studielivet og dine fremtidsmuligheder. På infomødet vil du møde både studerende og undervisere, der kan svare på dine spørgsmål.
  • Informationsmøde
    - bliv klogere på uddannelsen, studielivet og dine fremtidsmuligheder. På infomødet...
  • Kreativitet - Omsorg...
    - vil du arbejde med pædagogik i vuggestuer, børnehaver og SFO'er. I...

Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen ændres og forbedres væsentligt

Velkommen til den nye pædagoguddannelse i 2014

Alle, der søger ind på pædagoguddannelsen i 2014, vil få en uddannelse, der har fokus på:

  • øget specialisering i forhold til pædagogiske målgrupper

  • det tværprofessionelle og tværfaglighed

  • at skabe en bedre kobling mellem teori og praksis

3½ år – Teori og praksis i samspil  

Den nye pædagoguddannelse består af to dele: Pædagogens grundfaglighed og specialisering.

Den nye pædagoguddannelse varer stadigvæk 3½ år, teori og praksis kobles på uddannelsen på forskellige og spændende måder.

I pædagoguddannelsen er der stadig en solid praktikdel og det betyder, at der skabes en tæt forbindelse til den praksis, som pædagoger skal arbejde i efter endt uddannelse.

Læs mere her

Uddannelsesformer

Du kan tage uddannelsen på tre forskellige måder: den ordinære, dvs. ved fremmøde; som e-læring, hvor du 4-5 gange pr. måned mødes med dine medstuderende; og med merit, såfremt du har minimum 5 års relevant erhvervserfaring.

Jobmuligheder

Med en pædagoguddannelse er der mulighed for ansættelse i hele det brede pædagogiske arbejdsfelt. Samtidig betyder uddannelsens specialiseringer også, at du får viden om og erfaring med specifikke brugergrupper for eksempel anbragte børn og unge, socialt udsatte eller fysisk udviklingshæmmede. Derfor foregår uddannelsen i vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske aktiviteter. Det praktiske arbejde i professionsfeltet udgør 35 % af uddannelsen.

Du kan læse til pædagog i Roskilde, Slagelse, Vordingborg og Nykøbing F.

Nyheder

UCSJ deltager i Forskningens Døgn d. 24. - 26. april 2014
Igen i år deltager UCSJ i Forskningens Døgn, i år med tre forskellige arrangementer. Det er gratis og alle er inviteret.
Pædagoger bliver fremmede i eget hjem
Når nye indsatser ruller ind over daginstitutioner, er der risiko for, at medarbejderne bliver fremmedgjort i egen praksis og mister...
University College Sjælland

University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har 10.000 studerende og 600 medarbejdere fordelt på 7 lokationer. University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som servicerer skoler m.v. i hele region Sjælland.

Uddannelsessteder

University College Sjællands uddannelsessteder er placeret rundt om i Region Sjælland, på i alt 7 forskellige lokationer.

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND
Slagelsevej 7 - 4180 Sorø 
- Tlf. (+45) 7248 1000 - EAN-nr. 5798000554504 - CVR-nr. 30 87 43 23
© 2014 University College Sjælland