Erasmus studie- eller praktikophold

Erasmus-ophold er indenfor EU inkl. Norge, Island, Tyrkiet, Lichtenstein og FYR Makedonien.

 • Studieophold skal vare mellem 3 og 12 måneder. 
 • Praktikophold skal vare mellem 2 og 12 måneder.
 • Du skal som minimum have afsluttet 1. år af dit studium, før du tager afsted, og der skal gives fuld merit for opholdet.
 • Din uddannelse skal have en aftale med værtsinstitutionen. Se under Destinationer og internationale samarbejdspartnere eller spørg din international koordinator, hvilke muligheder du har.

Sådan gør du

Før dit udvekslingsophold skal der indgås en aftale mellem UCSJ, dig og værtsinstitution om indholdet af opholdet (f.eks. fag eller praktikopgaver). Denne aftale omfatter også, hvor meget merit du får for dit gennemførte ophold.

Du skal herefter selv arrangere din rejse, eventuelt visum samt opholds- og/eller arbejdstilladelse (hvis nødvendigt), bolig (ofte kan man få hjælp fra værtsinstitutionen), syge- og rejseforsikring mv., før du tager af sted. Du er selv ansvarlig for at få disse ting i orden, men du kan selvfølgelig spørge din international koordinator til råds. Læs mere under Gode råd og planlægning

Særligt for studerende i praktik

Ved Erasmus praktikophold skal du være særligt opmærksom på, at du skal have en erhvervsansvarsforsikring. Det er en forsikring, der dækker eventuel skade, du måtte forvolde (på personer og genstande), mens du arbejder i praktikken. Det er altså en særskilt og ekstra forsikring udover din egen rejse- og ulykkesforsikring, der jo skal sikre dig selv. UCSJ har kontakt til et forsikringsselskab, der kan tegne forsikringen for bare 40,- kr. per påbegyndt måned.

Du kan tegne forsikringen her.

Før opholdet

Hvis arbejds- eller undervisningssproget på dit udlandsophold er engelsk, spansk, tysk, fransk, hollandsk eller italiensk*, skal du tage en online sprogtest før og efter dit ophold. Testens resultater har ingen indflydelse på, om du kan komme afsted, men er udelukkende et redskab til dig selv, så du kan få en vurdering af dine sprogkundskaber.

*Du skal ikke tage testen, hvis det pågældende sprog er dit modersmål.

Praktiske oplysninger

Du modtager et fast Erasmus stipendium, mens du er i udlandet, og du kan også tage din SU med. Du modtager 80 % af dit stipendium kort før afrejse, mens de sidste 20 % udbetales, når du har udfyldt en endelig evaluering efter dit ophold.  
Dit månedlige stipendium afhænger af, hvilket land du rejser til, og om det er et studie- eller praktikophold. Der ydes særlige tilskud til handicappede studerende.  Du kan læse mere om stipendiesatserne her.

Læs mere om dine rettigheder og forventninger til dig som Erasmus studerende her:

Erasmus Student Charter.

Special Needs

UCSJ kan søge om ekstra tilskud til Erasmus aktiviteter for studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller andre sundhedsmæssige tilstande, som gør at deltagelse i et Erasmus ophold ikke er muligt uden ekstra økonomisk støtte. Hvis dette er tilfældet, kan du derfor søge om ekstra støtte oveni det regulære Erasmus stipendium.

Områder som eventuelt kan give ekstra støtte (blandt andet):

 • Assistance under rejsen
 • Besøg hos lægen
 • Tilpasset bolig f.eks. til kørestol
 • Medfølgende person
 • Hjælpemidler eller udstyr
 • Tilpasning af undervisningsmaterialet

Læs mere her på Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside eller kontakt det international kontor på international@ucsj.dk for at søge eller i tilfælde af eventuelle spørgsmål.

 

Praktik efter endt uddannelse

Det er muligt at søge Erasmus tilskud til praktikophold efter endt uddannelse. Der vil blive tildelt et begrænset antal af disse tilskud, og beløbets størrelse afhænger af antallet af ansøgere.

De følgende regler er gældende for praktik efter endt uddannelse:

 1. Samme vilkår og ansøgningsfrister som ved regulært praktikophold skal overholdes. Læs mere her: (http://ucsj.dk/international/udlandsophold/erasmus-praktikophold/)
 2. Ansøgningen skal være indsendt inden uddannelsens afslutning.
 3. Praktikforløbet skal finde sted inden for det første år efter endt uddannelse.
Internationale koordinatorer
Cxense Display